Skip to content

微信查询订单

方法名参数返回值
findstring/array $orderCollection

查询支付订单

php
Pay::config($config);

$order = [
  'transaction_id' => '1217752501201407033233368018',
];
// $order = '1217752501201407033233368018';

$result = Pay::wechat()->find($order);
Pay::config($config);

$order = [
  'transaction_id' => '1217752501201407033233368018',
];
// $order = '1217752501201407033233368018';

$result = Pay::wechat()->find($order);

订单配置参数

所有订单配置参数和官方无任何差别,兼容所有功能,所有参数请参考这里,查看「请求参数」一栏。

查询退款订单

php
Pay::config($config);

$order = [
  'transaction_id' => '1217752501201407033233368018',
  '_action' => 'refund'
];

$result = Pay::wechat()->find($order);
Pay::config($config);

$order = [
  'transaction_id' => '1217752501201407033233368018',
  '_action' => 'refund'
];

$result = Pay::wechat()->find($order);

订单配置参数

所有订单配置参数和官方无任何差别,兼容所有功能,所有参数请参考这里,查看「请求参数」一栏。

查询合单支付订单

php
Pay::config($config);

$order = [
  'combine_out_trade_no' => '1217752501201407033233368018',
];
//$order = [
//  'transaction_id' => '1217752501201407033233368018',
//  '_action' => 'combine',
//];

$result = Pay::wechat()->find($order);
Pay::config($config);

$order = [
  'combine_out_trade_no' => '1217752501201407033233368018',
];
//$order = [
//  'transaction_id' => '1217752501201407033233368018',
//  '_action' => 'combine',
//];

$result = Pay::wechat()->find($order);

订单配置参数

所有订单配置参数和官方无任何差别,兼容所有功能,所有参数请参考这里,查看「请求参数」一栏。

Released under the MIT License.